Navigacija
SLO

Razpisi

Splošna določila

Na tem mestu so na voljo informacije o:

 

I. Razpisi, ki jih objavljamo v skladu z Zakonom o javnem naročanju

PREDMET JN: Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo ter nadgradnjo avditorija Križanke

JN je objavljeno na Portalu JN pod oznako naročila JN006767/2016-W01 dne 27.10.2016.

Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=172915

ROKI:
-          Vprašanja ponudnikov do 7.11.2016 do 10.00 ure;
-          Predložitev ponudb 15.11.2016 do 9.00 ure;
-          Odpiranje ponudb 15.11.2016 ob 11.00 uri.

Razpisna dokumentacija

II. Razpisi za oddajo prostorov

III. Javni natečaji

IV. Razpisi za delovna mesta

V. Drugo