Navigacija
SLO

Vstopnice za muzikal Briljantina kupljene za prizorišče Križank je potrebno zamenjati.

Informacije

Obiskovalke in obiskovalce vljudno naprošamo, da ob prihodu na prizorišče prireditev izklopijo mobilne telefone, ure in druge naprave, ki bi z zvočnimi signali lahko motile prireditev.

Na vseh prireditvah Festivala Ljubljana je prepovedano kakršno koli tonsko, video ali fotografsko snemanje.

Za že kupljene vstopnice ne vračamo denarja.

Če je prireditev prekinjena zaradi vremena ali izpada električne energije oziroma motena zaradi hrupa ali kakšnega drugega zunanjega dejavnika, denarja za kupljene vstopnice ne vračamo.

Če prireditev odpade, lahko vstopnice zamenjate za katero koli drugo prireditev Festivala Ljubljana ali pa vam vrnemo denar, ki ga morate prevzeti v enem mesecu.

Festival Ljubljana si pridržuje pravico do sprememb programa, izvajalcev, prizorišča in ure pričetka dogodka.

V skladu s 13. točko 42. člena ZDDV in v povezavi s 69. členom Pravilnika o izvajanju ZDDV DDV za vstopnice Festivala Ljubljana ni obračunan.

 

 

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE

 

»Edinstveno kulturno doživetlje«

 


Splošne dolo
čbe

 

Organizator nagradne igre je Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator), ki v skladu s temi pravili in splošnimi pogoji prireja nagradno igro »Edinstveno kulturno doživetje«. Nagradna igra poteka v času med 22. decembrom 2017 (od 9 ure dalje) in 25. januarjem 2018 (do najkasneje 23. ure). V žrebu za nagrado sodelujejo osebe, ki v času trajanja nagradne igre izpolnijo kontaktni obrazec in sprejmejo ta pravila in pogoje sodelovanja.

 

Vsak udeleženec v žrebu za nagrade (ki bodo opredeljene v nadaljevanju) sodeluje le enkrat. Upoštevajo se samo sodelujoči, ki bodo v roku trajanja nagradne igre izpolnili kontaktni obrazec.

 


Nagrade in prevzem nagrad

 

Nagrade: 3x vrednosti bon Festivala Ljubljana v vrednosti 40 €, unovčljiv do leta 2018

 

Nagrajenec bo o nagradi in prevzemu le-te obveščen po elektronski pošti ali telefonu v roku 7 dni po zaključku nagradne igre. Nagrajenec bo objavljen na spletni strani www.ljubljanafestival.si/.

 

Nagrajenec je dolžan pisno, v skladu z navodili, ki jih prejme ob obvestilu, potrditi prevzem nagrade in sporočiti svojo davčno številko, in sicer v roku 15 dni od dneva, ko je prevzel oz. prejel obvestilo o prejemu nagrade. Nagrada bo dobitniku izročena v roku 15 dni po dostavi osebnih podatkov (davčna številka) organizatorju nagradne igre.

 

Če nagrajenec v določenem roku ne sporoči svojih osebnih podatkov ali nagrade ne prevzame oz. če nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu ni mogoče izročiti nagrade, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti.

 

V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa je prost vsakršnih obveznosti do nagrajenca. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna menjava nagrade. Nagrajenec je pred prevzemom nagrade v skladu z zakonskimi predpisi dolžan organizatorju posredovati svojo davčno številko. Organizator bo za nagrajenca od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z zakonskimi predpisi. Morebitno doplačilo dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.

 

Nagrajenec se s prevzemom nagrade strinja, da dovoljuje objavo svojega imena in priimka, naslova bivališča ter morebitnih fotografij ali posnetkov s podelitve nagrade.

 

Vsi sodelujoči v nagradni igri dovoljujejo uporabo morebitnih fotografij ali posnetkov, nastalih na dogodkih, kjer bo organizator izvajal promocije, za namene promocije organizatorja ipd.

 

 

Strinjanje s pogoji in varovanje osebnih podatkov

 

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07).

 

S klikom na polje ‘strinjam se s pogoji nagradne igre’  ali s podpisom na letaku sodelujoči potrjuje pravilnost podatkov in se strinja s pravili nagradne igre ter dovoljuje, da Festival Ljubljana njegove osebne podatke uporablja, obdeluje, shranjuje, vključuje v baze podatkov in obdeluje s sredstvi za avtomatizirano obdelavo za namene obveščanja o nagradnem žrebanju, vzorčenja, anketiranja strank in statistične obdelave, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe, segmentacije ter za raziskave trga, ter me do preklica oz. še 3 leta po prenehanju poslovnega razmerja oz. sodelovanja v nagradni igri obvešča o ponudbi, novostih in ugodnostih, posreduje revije, brošure in drugo reklamno gradivo o celotni ponudbi Festivala Ljubljana z uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot so npr. telefon, osebna pošta, elektronska pošta, SMS in druge sodobne in dovoljene komunikacijske poti ter sodelujočega seznanja, da ima pravico kadarkoli s pisno izjavo preklicati dano privolitev po e-pošti na info@ljubljanafestival.si ali pisno na naslov organizatorja Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana.

 

Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

 

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki med 22. decembrom 2017 in 25. januarjem 2018 na spletnem mestu www.ljubljanafestival.si izpolnijo kontaktni obrazec in sprejemajo ta pravila in pogoje sodelovanja.

 

Sodelovati ne smejo osebe, ki so zaposlene pri organizatorju ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane. V nagradni igri lahko sodelujejo tudi osebe mlajše od 18 let, če mladoletnikovi starši oziroma njegovi zakoniti zastopniki v primeru, da so izbrani za nagrade, pisno odobrijo prevzem nagrade. Upošteva se tista starost, ki jo sodelujoči dopolni na dan prevzema nagrade oz. ob zaključku tekmovanja.

 

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov ima organizator pravico, da se sodelujočega zavrne in nagrade ne podeli.

 

S tem, ko sodelujoči na spletni strani www.ljubljanafestival.si izpolnijo svoje osebne podatke, sprejmejo splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri.

 

 

Način žrebanja

 

Žrebanje bo potekalo 26. januarja 2018 ob 12.00 uri v prostorih organizatorja nagradne igre v prisotnosti 3 članske komisije. Vsi trije člani komisije so zaposleni pri organizatorju.

 

Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate ni mogoča. Rezultati bodo obljavljeni 26. januarja 2018 na spletni strani  www.ljubljanafestival.si.

 

 

Končne določbe

 

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in izvedbe nagrade igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo izvajalec udeležence obveščal na spletni strani www.ljubljanafestival.si.

 

Pravila so dostopna pri organizatorju nagradne igre. Za morebitna dodatna pojasnila in informacije pa lahko zainteresirana oseba piše na elektronski naslov info@ljubljanafestival.si.

 

 

V Ljubljani, dne, 22. december 2017

Festival Ljubljana