Navigacija
SLO

Kontakti

FESTIVAL LJUBLJANA

Trg francoske revolucije 1
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: +386 (0)1/241 60 00
Faks: +386 (0)1/241 60 37
www.ljubljanafestival.si
www.facebook.com/ljubljanafestival

Blagajna Križanke
Tel.: +386 (0)1/241 60 26
+386 (0)1/241 60 28
Faks: +386 (0)1/241 60 35
blagajna@ljubljanafestival.si

Info točka 62. Ljubljana Festivala
Mestni trg 17
Tel.: +386 (0)1/256 63 48
mestnitrg@eventim.si
 Darko Brlek
Umetniški vodja in direktor
Tel.: +386 (0)1/241 60 00 (tajništvo)
tajnistvo@ljubljanafestival.si
mina.ulcar@ljubljanafestival.si


Trženje

Nataša Trtnik
Tel.: +386 (0)1/241 60 14
natasa.trtnik@ljubljanafestival.si
Katja Pustovrh
Tel.: +386 (0)1/241 60 12
katja.pustovrh@ljubljanafestival.si


Najemi prireditvenih prostorov v Križankah

Nataša Trtnik
Tel.: +386 (0)1/241 60 14
natasa.trtnik@ljubljanafestival.si


Odnosi z javnostmi

Hermina Kovačič
Tel.: + 386 (0)1/241 60 16
hermina.kovacic@ljubljanafestival.si
Sanja Kejžar
Tel.: + 386 (0)1/241 60 19
sanja.kejzar@ljubljanafestival.si


Organizacija programa

Vesna Ovčak
Tel.: +386 (0)1/241 60 10
vesna.ovcak@ljubljanafestival.si


Tehnična izvedba prireditev
Investicije, investicijsko vzdrževanje in obratovanje

Adam Muzafirovič
Tel.: +386 (0)1/281 15 92
adam.muzafirovic@ljubljanafestival.si
Jana Logar
Tel.: + 386 (0)1/281 14 98
jana.logarINV@ljubljanafestival.si


Pravne, kadrovske in splošne zadeve

Barbara Begovič
Tel.: + 386 (0)1/241 60 22
barbara.begovic@ljubljanafestival.si
Špela Draksler
Tel.: + 386 (0)1/241 60 06
spela.draksler@ljubljanafestival.si


Finance, računovodstvo

Polona Žvan
Tel.: + 386 (0)1/281 15 91
polona.zvan@ljubljanafestival.si
Nives Lipovšek
Tel.: + 386 (0)1/281 15 91
nives.lipovsek@ljubljanafestival.si

Glavni medijski sponzor:

DELO

Ustanoviteljica zavoda Festival Ljubljana je Mestna Občina Ljubljana, ki ga tudi finančno omogoča.

Mestna Občina Ljubljana

Festival Ljubljana je član:

EFA ISPA
Visit ljubljana I Feel Slovenia