Navigacija
SLO

Kontakti

FESTIVAL LJUBLJANA

Trg francoske revolucije 1
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: +386 (0)1/241 60 00
Faks: +386 (0)1/241 60 37
www.ljubljanafestival.si
www.facebook.com/ljubljanafestival

Blagajna Križanke
Tel.: +386 (0)1/241 60 26
+386 (0)1/241 60 28
Faks: +386 (0)1/241 60 35
blagajna@ljubljanafestival.si

Info točka 62. Ljubljana Festivala
Mestni trg 17
Tel.: +386 (0)1/256 63 48
mestnitrg@eventim.si

 

Darko Brlek
Umetniški vodja in direktor
Tel.: +386 (0)1/241 60 00 (tajništvo)
tajnistvo@ljubljanafestival.si
maja.stojanov@ljubljanafestival.si

 

Trženje

Nataša Trtnik
Tel.: +386 (0)1/241 60 14
natasa.trtnik@ljubljanafestival.si
Katja Pustovrh
Tel.: +386 (0)1/241 60 12
katja.pustovrh@ljubljanafestival.si

 

Najemi prireditvenih prostorov v Križankah

Nataša Trtnik
Tel.: +386 (0)1/241 60 14
natasa.trtnik@ljubljanafestival.si

 

Odnosi z javnostmi

Živa Steiner                                                                                        
Tel.: + 386 (0)1/241 60 18
ziva.steiner@ljubljanafestival.si

 

Organizacija programa

Vesna Ovčak
Tel.: +386 (0)1/241 60 10
vesna.ovcak@ljubljanafestival.si

 

Tehnika

Adam Muzafirovič
Tel.: +386 (0)1/281 15 92
adam.muzafirovic@ljubljanafestival.si
Jana Logar
Tel.: + 386 (0)1/281 14 98
jana.logarINV@ljubljanafestival.si

 

Pravne, kadrovske in splošne zadeve

Barbara Begovič
Tel.: + 386 (0)1/241 60 22
barbara.begovic@ljubljanafestival.si
Špela Draksler
Tel.: + 386 (0)1/241 60 06
spela.draksler@ljubljanafestival.si

 

Finance, računovodstvo

Polona Žvan
Tel.: + 386 (0)1/281 15 91
polona.zvan@ljubljanafestival.si
Nives Lipovšek
Tel.: + 386 (0)1/281 15 91
nives.lipovsek@ljubljanafestival.si