Navigacija
SLO

A. Horozić: Hasanaginica, opera

Sarajevo National Theatre

5. julij 2018, 20.00
SNG Opera in balet Ljubljana
33, 30, 25, 20, 14, 9 €

A. Horozić: Hasanaginica, opera

Sarajevo National Theatre

Sarajevo Philharmonic Orchestra

Ballet Ensemble and Chorus of the Sarajevo National Theatre

Nijaz Alispahić, libretto
Dario Vučić, conductor
Sulejman Kupusović, director
Edina Papo, choreography
Radovan Marušić, set design
Vanja Popović, costume design

Main cast:
Adema Pljevljak – Krehić, Hasanaginica
Leonardo Šarić, Hasan-Aga
Amir Saračević, Kadi of Imotska
Denis Isaković, beg Pintorović
Dajana Šegvić, Hasanaginica‘s mother
Aida Čorbadžić, Sultanija
Ivan Šarić, Sazlija
Dragan Pavlović, old wedding guest
Ian Valka, Nadin Đipa, Nidal Đipa, children

Hasanaginica is the most beautiful and most frequently translated Bosnian Herzegovinian ballad. Originating in the Imotski region, it was passed on orally from generation to generation. The story of Hasanaginica was first published by the Italian humanist Alberto Fortis in his 1774 book Viaggio in Dalmazia („Travels in Dalmatia”). In 2000 the librettist Nijaz Alispahić used the original text as the basis for an eponymous three-act opera in collaboration with the extraordinarily prolific Bosnian composer Asim Horozić. The story is set in the Biokovo mountains, where the lord (aga) Hasan Arapović lies wounded. Since old customs dictate that he may only be visited by his sister and his mother, his wife Hasanaginica stays at home to look after the children. Hasan is angered by this and, prompted by his scheming mother, has Hasanaginica driven from their home. Her brother Pintorović learns of this and takes his sister to his own home, but she is compelled to abandon her five children. In order to take revenge on Hasan, the brother promises his sister’s hand to the kadi of Imotska. Realising that he has wronged his wife, Hasan retreats into solitude. On her wedding day, Hasanaginica bids farewell to her children. Hasan accuses her of having a heart of stone, an accusation that Hasanaginica‘s fragile heart is unable to bear. The main roles in this Sarajevo National Theatre production are sung by Adema Pljevljak-Krehić (soprano) and Leonardo Šarić (bass).

The duration of the performance is 3 hours, with two intervals.

The honorary patron of the event is Embassy of Bosnia and Herzegovina.

Preberi več ⇓ Preberi manj ⇑
Deli s prijatelji
Nakup vstopnic
Goopti

A. Horozić: Hasanaginica, opera

Sarajevsko narodno gledališče

5. julij 2018, 20.00
SNG Opera in balet Ljubljana
33, 30, 25, 20, 14, 9 €

A. Horozić: Hasanaginica, opera

Sarajevsko narodno gledališče

Orkester Sarajevske filharmonije

Baletni ansambel in zbor Sarajevskega narodnega gledališča

Nijaz Alispahić, libreto
Dario Vučić, dirigent
Sulejman Kupusović, režiser
Edina Papo, koreografija
Radovan Marušić, scenografija
Vanja Popović, kostumografija

V glavnih vlogah:
Adema Pljevljak – Krehić, Hasanaginica
Leonardo Šarić, Hasanaga
Amir Saračević, imotski kadija
Denis Isaković, beg Pintorović
Dajana Šegvić, Hasangova mati
Aida Čorbadžić, Sultanija
Ivan Šarić,Sazlija
Dragan Pavlović, stari svat
Ian Valka, Nadin Đipa, Nidal Đipa, otroci

Hasanaginica velja za najlepšo in največkrat prevedeno bosansko-hercegovsko balado. Nastala je na območju Imotske krajine in se ustno širila iz roda v rod. Zgodbo Hasanaginice je prvič objavil italijanski humanist Alberto Fortis v svoji knjigi Viaggio in Dalmazia (Pot po Dalmaciji) iz leta 1774. Leta 2000 se je libretist Nijaz Alispahić oprl na izvirno besedilo in v sodelovanju z izjemno plodovitim bosanskim skladateljem Asimom Horozićem ustvaril istoimensko opero v treh dejanjih. Zgodba oriše goro Biokovo, kjer počiva ranjeni Hasanaga Arapović. Stari običaji narekujejo, da ga lahko obiskujeta le sestra in mati, zato žena Hasanaginica doma skrbi za otroke. Hasanaga je prizadet in zaradi spletk svoje mame spodi Hasanaginico od doma. Brat Pintorović izve za njegovo dejanje in sestro odpelje domov, ona pa je prisiljena zapustiti svojih pet otrok. Zaradi maščevanja Hasanagu brat obljubi roko svoje sestre imotskemu kadiji, Hasanaga pa se ob zavedanju krivde umakne v osamo. Na poročni dan se Hasanaginica poslovi od svojih otrok. Hasanaga jo obtoži, da ima kamen namesto srca, česar njeno krhko srce ne prenese. V izvedbi ansambla Sarajevskega narodnega gledališča se bosta v glavnih vlogah predstavila sopranistka Adema Pljevljak – Krehić in basist Leonardo Šarić.

Predstava traja tri ure in ima dva odmora.

Častni pokrovitelj je Veleposlaništvo Bosne in Hercegovine.

Preberi več ⇓ Preberi manj ⇑
Deli s prijatelji
Nakup vstopnic
Goopti